Hợp tác xã Hải An - Công ty TNHH Xây dựng Hải Âu

bannerhead
HTX Hải An
Slider-05
Slider-04
Slider-03
slider-01
slider-02

Những phần thưởng cao quý

– Huân  chương  Lao  động  hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Công ty (CTy) TNHH Xây dựng Hải Âu và cá nhân Chủ tịch HĐTV Dương Văn Chiến....

Sức sống tuổi 20 Hải An- Hải Âu tự tin vươn ra biển lớn

Từ một cơ sở sản xuất nhỏ, sau hơn 20 xây dựng trưởng thành đến nay HTX Hải An, Công ty Xây dựng Hải Âu (Hải An- Hải Âu)...

 14 lượt