BGĐT) – Để bảo đảm hoạt động của các phương tiện cơ giới cần thiết trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì hoạt động ít nhất một dây chuyền kiểm định.

Hướng dẫn khách hàng làm thủ tục tại Trung tâm Đăng kiểm 9801S-Bắc Giang.

Theo đó, từ nay đến ngày 15/4, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới căn cứ vào tình hình thực tế, nhu cầu của khách hàng và điều kiện của đơn vị, bố trí số lượng cán bộ, nhân viên tối thiểu làm việc tại đơn vị, đáp ứng duy trì hoạt động ít nhất một dây chuyển kiểm định.

Bảo đảm thực hiện các công việc cần thiết, cấp bách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức cho cán bộ, nhân viên sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà.

Thực hiện và quán triệt đến cán bộ, nhân viên khi làm việc tại đơn vị phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Trang bị nước rửa tay sát khuẩn, bảo hộ (găng tay, khẩu trang, kính bảo vệ mắt…).

Tìm hiểu tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9801S  Bắc Giang, phường Xương Giang (TP Bắc Giang) được biết, đơn vị vẫn duy trì hoạt động dù lượng khách có giảm hơn.

Trung tâm có bố trí cán bộ trực tại cửa ra vào để hướng dẫn, nhắc nhở khách hành thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Sắp xếp khu vực tiếp nhận, trả kết quả, phòng làm việc bảo đảm thông thoáng, đủ khoảng cách tối thiểu giữa hai người từ 2 m trở lên và có vách ngăn giữa các ghế ngồi, hạn chế tiếp xúc.