Bà Nguyễn Thị Nhi, Giám đốc chi nhánh HTX Hải An tại Quế Võ, Bắc Ninh

Chi nhánh HTX đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An tại Quế Võ, Bắc Ninh có Hợp tác xã chủ quản là HTX đầu tư quản lý khai thác chợ Hải An.

Chi nhánh HTX được UBND huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký số 210317000002; đăng ký lần đầu ngày 18/07/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 20/10/2015. Chi nhánh HTX  đăng ký hoạt động với 34 lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh.

Người đại diện Chi nhánh HTX là bà Nguyễn Thị Nhi có hộ khẩu thường trú tại xã Châu Phong, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Các ngành, nghề đăng ký kinh doanh

Trụ sở chính Chi nhánh HTX: Km10 – Quốc lộ 18 – Thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh

Đt: 02413. 863.555