Chợ Nghĩa Hòa được xây dựng trên diện tích hơn 1,7 ha tại xã Nghĩa Hòa huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Liên hệ với chúng tôi: Ban Quản lý chợ Nghĩa Hòa, xã Nghĩa Hòa huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Giám đốc BQL Mr Bảy. DĐ 0979 805 878.

Email: bqlchonghiahoa.haian@gmail.com