Công ty TNHH xây dựng Hải Âu là công ty TNHH hai thành viên trở lên. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có Mã số doanh nghiệp: 2400278229, đăng ký lần đầu ngày 07/ 09/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 20 ngày 05/03/2018.

Công ty có vốn đăng ký điều lệ là 100 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Dương Hải An, chức vụ Tổng Giám đốc.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ giải trí –  công viên Hoàng Hoa Thám, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

ĐT: 02043. 551.553     Email: xaydunghaiaubg@gmail.com