Hợp tác xã Hải An - Công ty Xây dựng Hải Âu

HTX Hải An

Phương án khai thác chợ Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

Ngày đăng: 05 - 06 - 2018
Tìm hiểu thêm về chợ Tân Kỳ: http://xdha.vn/cho-tan-ky-huyen-tan-ky-tinh-nghe-an.html...

Bán, cho thuê điểm kinh doanh chợ trung tâm Gia Bình, Bắc Ninh

Ngày đăng: 02 - 04 - 2018
Ban quản lý chợ Gia Bình bán, cho thuê: Sản phẩm bán, cho thuê +) Sản phẩm bán (Ứng vốn): Gồm các Ki ốt, Quầy hàng +) Sản phẩm cho thuê:  Gồm các sạp hàng  tại các dãy NCC...

Bán, cho thuê điểm kinh doanh chợ Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh

Ngày đăng: 02 - 04 - 2018
 Ban quản lý chợ Thứa: Bán, cho thuê ki ốt, quầy hàng, Chợ Thứa- Lương Tài: * Mô tả sản phẩm – Nhà ki ốt 02 tầng + 01 gác xép – Quầy hàng 01 tầng – Điểm kinh...

Bán, cho thuê ki ốt, quầy hàng chợ Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày đăng: 02 - 04 - 2018
Ban quản lý Chợ trung tâm thị trấn Phố Mới, Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Bán, cho thuê: Ki ốt, quầy, sạp, điểm kinh doanh Mô tả về sản phẩm, về hình thức bán, hoặc cho thuê sản phẩm,...

Bán, cho thuê điểm kinh doanh chợ Song Mai, Tp Bắc Giang

Ngày đăng: 01 - 04 - 2018
Ban Quản lý chơ Song Mai, Tp Bắc Giang có: Sản phẩm bán, cho thuê: Điểm kinh doanh tại 3 NCC( NCC13 + NCC14 + NCC15 ) quầy và các ki ốt kinh doanh. Mô tả về sản phẩm,...

Bán, cho thuê quầy kinh doanh, ki ốt chợ Cái Dăm, Tp Hạ Long

Ngày đăng: 31 - 03 - 2018
Sản phẩm bán, cho thuê: Khối  ki ốt số 01, 21, 28 thuộc TTTM Điểm kinh doanh ngành hàng cắt tóc gội đầu, đồ chơi điện tử, thực phẩm tươi sống, hoa quả, hàng mã Mô tả về sản...

Bán, cho thuê điểm kinh doanh chợ Chàng, Việt Yên, Bắc Giang

Ngày đăng: 31 - 03 - 2018
 Mô tả về sản phẩm: Nhà ki ốt 2 tầng số 1                                               : 1.327m2 Nhà ki ốt 2 tầng số 2                                               : 1.182m2  Nhà ki ốt 2 tầng số 3                                               : 1.182m2  Nhà ki ốt 2 tầng số 4                                              ...

Bán, cho thuê điểm kinh doanh chợ Ngụ, Gia Binh, Bắc Ninh

Ngày đăng: 31 - 03 - 2018
(Chợ trung tâm xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) ♥ Sản phẩm bán, cho thuê +) Sản phẩm bán (hình thức; ứng vốn): Gồm các ki ốt, quầy hàng +) Sản phẩm cho thuê: Các sạp...