Hợp tác xã Hải An - Công ty Xây dựng Hải Âu

HTX Hải An

Giới thiệu về doanh nghiêp

Ngày đăng: 05 - 06 - 2018
 ...

Thư ngỏ

Ngày đăng: 02 - 06 - 2018
Ông Dương Văn Chiến, Chủ tịch Liên hiệp HTX Phát triển và Quản lý chợ Việt Nam 23 năm thời gian chưa phải là dài nhưng cũng đủ để HTX Hải An – Công ty xây dựng Hải Âu (Hải...

Liên hiệp HTX phát triển và quản lý chợ Việt Nam

Ngày đăng: 02 - 05 - 2018
  Liên hiệp HTX Phát triển và quản lý chợ Việt Nam được Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp giấy phép hoạt động số 2007000006 ngày 28/10/2018 với 4 xã...

HTX đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An

Ngày đăng: 02 - 05 - 2018
HTX đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An được Phòng tài chính – Kế hoạch  UBND TP Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký số 200107000014. HTX đăng ký kinh doanh chuyển đổi...

Công ty TNHH xây dựng Hải Âu

Ngày đăng: 02 - 05 - 2018
Công ty TNHH xây dựng Hải Âu là công ty TNHH hai thành viên trở lên. Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có Mã số...

HTX đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An – Tân Kỳ

Ngày đăng: 02 - 05 - 2018
HTX đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An – Tân Kỳ được UBND huyện Tân Kỳ cấp Giấy chứng nhận đăng ký số 2910070000035. HTX đăng ký lần đầu ngày 08/12/2016, đăng ký thay...

Chi nhánh HTX đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An tại Quế Võ, Bắc Ninh

Ngày đăng: 02 - 05 - 2018
Bà Nguyễn Thị Nhi, Giám đốc chi nhánh HTX Hải An tại Quế Võ, Bắc Ninh Chi nhánh HTX đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An tại Quế Võ, Bắc Ninh có Hợp tác...

Chi nhánh HTX đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Ngày đăng: 02 - 05 - 2018
Ông Đặng Quang Thép,Phó Giám đốc chi nhánh HTX Hải An tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Chi nhánh HTX đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng...

Công ty TNHH xây dựng Hải Âu chi nhánh Bắc Ninh

Ngày đăng: 02 - 05 - 2018
Bà Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH xây dựng Hải Âu tại Bắc Ninh Công ty TNHH xây dựng Hải Âu chi nhánh Bắc Ninh hoạt động theo ủy quyền của Công ty TNHH xây...

Chi nhánh Liên hiệp HTX phát triển và quản lý chợ Việt Nam tại Hà Nội

Ngày đăng: 02 - 05 - 2018
Chi nhánh Liên hiệp HTX phát triển và quản lý chợ Việt Nam tại Hà Nội có Hợp tác xã chủ quản là Liên hiệp HTX phát triển và quản lý chợ Việt Nam được Sở Kế hoạch và...
1 2