Hợp tác xã Hải An - Công ty Xây dựng Hải Âu

HTX Hải An

HTX Trung Đức

Ngày đăng: 02 - 05 - 2018
HTX Trung Đức được UBND TP Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký số 200107000065, đăng ký lần đầu ngày 23/11/2016, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 21/9/2017. HTX đăng ký 13 ngành, nghề kinh doanh, vốn...

Chi nhánh HTX Hải An tại Thạch Hà, HàTĩnh

Ngày đăng: 02 - 05 - 2018
Chi nhánh HTX Hải An tại Thạch Hà, HàTĩnh có Hợp tác xã chủ quản là HTX đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An. Chi nhánh HTX được UBND huyện Thạch Hà, Hà tĩnh...

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99 – 03D

Ngày đăng: 02 - 05 - 2018
Ông Dương Trung Lâm, Giám đốc chi nhánh HTX Hải An tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99-02D Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 99 – 02D là chi nhánh của HTX...

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98 – 02D

Ngày đăng: 02 - 05 - 2018
Ông Nguyễn Xuân Ước, Phó giám đốc Chi nhánh HTX Hải An tại Trung tâm đăng kiểm 98-02D Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 98 – 02D là chi nhánh của HTX đầu tư, xây dựng, quản lý...
1 2