HTX đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An được Phòng tài chính – Kế hoạch  UBND TP Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký số 200107000014.

HTX đăng ký kinh doanh chuyển đổi lần đầu ngày 06/08/2015, đăng ký thay đổi lần 4 ngày 02/03/2018. HTX đăng ký 42 ngành, nghề kinh doanh do ông Dương Văn Chiến là Chủ tịch HĐQT

Các ngành, nghề đăng ký kinh doanh

 

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Hải An I, đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Đt: 02043.551.553  Fax: 02043. 522,111