HTX Trung Đức được UBND TP Bắc Giang cấp Giấy chứng nhận đăng ký số 200107000065, đăng ký lần đầu ngày 23/11/2016, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 21/9/2017.

HTX đăng ký 13 ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Người đại diện là ông Dương Văn Chiến, thường trú tại phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Chức vụ; Chủ tịch HĐQT

Các ngành, nghề kinh doanh:

Địa chỉ trụ sở: Ki ốt số 15, chợ Song Mai, xã Song Mai, TP Bắc Giang

Đt 0912.393.740