ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN  ĐĂNG KIỂM LẦN ĐẦU:

Điều 4. Giấy tờ cần thiết khi lập hồ sơ phương tiện và kiểm định

1. Lập hồ sơ phương tiện

Việc lập hồ sơ phương tiện được thực hiện trước khi xe cơ giới kiểm định lần đầu để tham gia giao thông. Khi đưa xe đến Trung tâm để lập hồ sơ phương tiện, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ sau:

a) Xuất trình bản chính giấy đăng ký xe do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc một trong các giấy tờ còn hiệu lực sau: Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang cầm giữ; Bản sao giấy đăng ký xe có xác nhận của tổ chức cho thuê tài chính (mẫu bản sao thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản 1495/ĐKVN-VAR ngày 23 tháng 04 năm 2019); Giấy hẹn cấp đăng ký xe (mẫu giấy hẹn thực hiện theo quy định tại văn bản số 7690/ĐKVN-VAR ngày 07 tháng 12 năm 2017)

b) Xuất trình bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực.

c) Nộp giấy tờ chứng minh nguồn gốc phương tiện, gồm một trong các giấy tờ sau: Bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng đối với xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước; Bản sao có chứng thực quyết định tịch thu bán đấu giá của cấp có thẩm quyền đối với xe cơ giới bị tịch thu bán đấu giá; Bản sao có chứng thực quyết định thanh lý đối với xe cơ giới của lực lượng quốc phòng, công an; Bản sao có chứng thực quyết định bán xe dự trữ Quốc gia.

d) Nộp bản chính Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo (đối với xe cơ giới mới cải tạo)

e) Nộp 01 bộ bản cà số khung, số máy.

ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐĂNG KIỂM ĐỊNH KỲ

Khi đưa xe đến Trung tâm để kiểm định, chủ xe cần xuất trình, nộp các giấy tờ và cung cấp các thông tin sau:

a) Các giấy tờ nêu tại điểm a, b và d khoản 1 điều này.

b) Thông tin về tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và địa chỉ trang Web quản lý thiết bị giám sát hành trình đối với xe cơ giới thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình.