Hợp tác xã Hải An - Công ty Xây dựng Hải Âu

HTX Hải An
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 Công ty CP xe khách Hà Nội
Tuyến: Quế Võ - Mỹ Đình
Tuyến xe BUS 212 - 916532215
20 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ Công ty CP xe khách Hà Nội
  BX Quế Võ
  Điện thoại: Tuyến xe BUS 212 - 916532215
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Quế Võ - Mỹ Đình Công ty CP xe khách Hà Nội
  Quế Võ - Mỹ Đình
  Điện thoại: Tuyến xe BUS 212 - 916532215
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
2 CT THÀNH AN
Tuyến: Nghĩa Lộ - Yên Bái
99B-01970 - 0962.116.885  99B001185 - 0968.601.185
2 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT THÀNH AN
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-01970 - 0962.116.885  99B001185 - 0968.601.185
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Nghĩa Lộ - Yên Bái CT THÀNH AN
  Nghĩa Lộ - Yên Bái
  Điện thoại: 99B-01970 - 0962.116.885  99B001185 - 0968.601.185
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
3 CT THÀNH AN
Tuyến: Vĩnh Lộc- Thanh Hóa
99B-01537 - 0971.455.536 99B-01702 - 0971.455.53
2 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT THÀNH AN
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-01537 - 0971.455.536 99B-01702 - 0971.455.53
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Vĩnh Lộc- Thanh Hóa CT THÀNH AN
  Vĩnh Lộc- Thanh Hóa
  Điện thoại: 99B-01537 - 0971.455.536 99B-01702 - 0971.455.53
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
4 CT THÀNH AN
Tuyến: Mỹ Lung- Phú Thọ
99B-01557- 0943.603.351 99B-01574 - 0963.202.021
2 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT THÀNH AN
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-01557- 0943.603.351 99B-01574 - 0963.202.021
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Mỹ Lung- Phú Thọ CT THÀNH AN
  Mỹ Lung- Phú Thọ
  Điện thoại: 99B-01557- 0943.603.351 99B-01574 - 0963.202.021
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
5 CT THÀNH AN
Tuyến: Hàm Yên - Tuyên Quang
99B-00906
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT THÀNH AN
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-00906
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Hàm Yên - Tuyên Quang CT THÀNH AN
  Hàm Yên - Tuyên Quang
  Điện thoại: 99B-00906
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
6 CT THÀNH AN
Tuyến: Yên Bái
99B-00762
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT THÀNH AN
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-00762
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Yên Bái CT THÀNH AN
  Yên Bái
  Điện thoại: 99B-00762
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
7 CT THÀNH AN
Tuyến: Hoằng Hóa- Thanh Hóa
99B-00763 - 0971455818
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT THÀNH AN
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-00763 - 0971455818
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Hoằng Hóa- Thanh Hóa CT THÀNH AN
  Hoằng Hóa- Thanh Hóa
  Điện thoại: 99B-00763 - 0971455818
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
8 CT THÀNH AN
Tuyến: Tân Sơn - Phú Thọ
99B-01503 - 0962.650.926 99B-01687- 0943.603.351; 0822.716.716
2chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT THÀNH AN
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-01503 - 0962.650.926 99B-01687- 0943.603.351; 0822.716.716
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Tân Sơn - Phú Thọ CT THÀNH AN
  Tân Sơn - Phú Thọ
  Điện thoại: 99B-01503 - 0962.650.926 99B-01687- 0943.603.351; 0822.716.716
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
9 CT THÀNH AN
Tuyến: Pác Nặm- Bắc Kan
99B-00296 - 0985.686.855
1/ chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT THÀNH AN
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-00296 - 0985.686.855
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Pác Nặm- Bắc Kan CT THÀNH AN
  Pác Nặm- Bắc Kan
  Điện thoại: 99B-00296 - 0985.686.855
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
10 CT THÀNH AN
Tuyến: Nga Sơn- Thanh Hóa
99B-00698 - 0971.455.537
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT THÀNH AN
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-00698 - 0971.455.537
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Nga Sơn- Thanh Hóa CT THÀNH AN
  Nga Sơn- Thanh Hóa
  Điện thoại: 99B-00698 - 0971.455.537
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
11 CT THÀNH AN
Tuyến: Minh Lộc - Thanh Hóa
99B-01668 - 0971455818
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT THÀNH AN
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-01668 - 0971455818
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Minh Lộc - Thanh Hóa CT THÀNH AN
  Minh Lộc - Thanh Hóa
  Điện thoại: 99B-01668 - 0971455818
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
12 CT THÀNH AN
Tuyến: Sapa-Lào Cai
99B-01817 - 0971.703.569
1 chuyến/ngày
 • BX Quế võ CT THÀNH AN
  BX Quế võ
  Điện thoại: 99B-01817 - 0971.703.569
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Sapa-Lào Cai CT THÀNH AN
  Sapa-Lào Cai
  Điện thoại: 99B-01817 - 0971.703.569
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
13 CT THÀNH AN
Tuyến: Phù Yên - Sơn La
26B-00718 - 0972.884.455; 0961.678.337 
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT THÀNH AN
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 26B-00718 - 0972.884.455; 0961.678.337 
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Phù Yên - Sơn La CT THÀNH AN
  Phù Yên - Sơn La
  Điện thoại: 26B-00718 - 0972.884.455; 0961.678.337 
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
14 CT ĐẠI THU
Tuyến: Na Hang- Tuyên Quang
99B-00271 - 0378.070.779
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT ĐẠI THU
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-00271 - 0378.070.779
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Na Hang- Tuyên Quang CT ĐẠI THU
  Na Hang- Tuyên Quang
  Điện thoại: 99B-00271 - 0378.070.779
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
15 CT ĐẠI THU
Tuyến: Bắc Kan
99B-01467 - 0855.646.222
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT ĐẠI THU
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-01467 - 0855.646.222
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Bắc cạn CT ĐẠI THU
  Bắc cạn
  Điện thoại: 99B-01467 - 0855.646.222
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
16 CT ĐẠI THU
Tuyến: Lạc Sơn- Hòa Bình
99B-01581 - 0964.618.999 99B-01449 - 0964.618.999
2 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT ĐẠI THU
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-01581 - 0964.618.999 99B-01449 - 0964.618.999
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Lạc Sơn- Hòa Bình CT ĐẠI THU
  Lạc Sơn- Hòa Bình
  Điện thoại: 99B-01581 - 0964.618.999 99B-01449 - 0964.618.999
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
17 CT ĐẠI THU
Tuyến: Bắc Yên - Sơn La
99B-01933 - 0964.002.898
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT ĐẠI THU
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-01933 - 0964.002.898
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Bắc Yên - Sơn La CT ĐẠI THU
  Bắc Yên - Sơn La
  Điện thoại: 99B-01933 - 0964.002.898
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
18 CT ĐẠI THU
Tuyến: Na Rì- Bắc Kạn
99B-01339 - 0855.646.222
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT ĐẠI THU
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-01339 - 0855.646.222
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Na Rì- Bắc Kạn CT ĐẠI THU
  Na Rì- Bắc Kạn
  Điện thoại: 99B-01339 - 0855.646.222
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
19 CT ĐẠI THU
Tuyến: Nông Cống- Thanh Hóa
99B-01798 Đại Thu
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT ĐẠI THU
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-01798 Đại Thu
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Nông Cống- Thanh Hóa CT ĐẠI THU
  Nông Cống- Thanh Hóa
  Điện thoại: 99B-01798 Đại Thu
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
20 CT ĐẠI THU
Tuyến: Mai Châu- Hòa Bình
99B-01722- 0964.618.999
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT ĐẠI THU
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-01722- 0964.618.999
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Mai Châu- Hòa Bình CT ĐẠI THU
  Mai Châu- Hòa Bình
  Điện thoại: 99B-01722- 0964.618.999
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
1 2 3 4