Hợp tác xã Hải An - Công ty Xây dựng Hải Âu

HTX Hải An
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 CT ĐẠI THU
Tuyến: Bắc Yên - Sơn La
99B-01933- 0964.002.898 99B-01454 -0964.002.898
2 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT ĐẠI THU
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-01933- 0964.002.898 99B-01454 -0964.002.898
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Bắc Yên - Sơn La CT ĐẠI THU
  Bắc Yên - Sơn La
  Điện thoại: 99B-01933- 0964.002.898 99B-01454 -0964.002.898
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
2 CT ĐẠI THU
Tuyến: Chiêm Hóa - Tuyên Quang
99B-01709 - 0378.070.779
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT ĐẠI THU
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-01709 - 0378.070.779
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Chiêm Hóa - Tuyên Quang CT ĐẠI THU
  Chiêm Hóa - Tuyên Quang
  Điện thoại: 99B-01709 - 0378.070.779
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
3 CT ĐẠI THU
Tuyến: Cẩm Thủy- Thanh Hóa
99B-02081- 0971.455.578
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT ĐẠI THU
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-02081- 0971.455.578
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Cẩm Thủy- Thanh Hóa CT ĐẠI THU
  Cẩm Thủy- Thanh Hóa
  Điện thoại: 99B-02081- 0971.455.578
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
4 CT ĐẠI THU
Tuyến: Hàm Yên - Tuyên Quang
99B-00506- 0972.007.107
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT ĐẠI THU
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-00506- 0972.007.107
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Hàm Yên - Tuyên Quang CT ĐẠI THU
  Hàm Yên - Tuyên Quang
  Điện thoại: 99B-00506- 0972.007.107
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
5 CT ĐẠI THU
Tuyến: Mộc Châu - Sơn La
99B-01766- 0972.007.107
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT ĐẠI THU
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-01766- 0972.007.107
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Mộc Châu - Sơn La CT ĐẠI THU
  Mộc Châu - Sơn La
  Điện thoại: 99B-01766- 0972.007.107
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
6 HTX HOÀNG ĐỒNG
Tuyến: Pắc Khuông - Lạng Sơn
29B-02441- 0915.099.181
1chuyến/ngày
 • BX Quế Võ HTX HOÀNG ĐỒNG
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 29B-02441- 0915.099.181
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Pắc Khuông - Lạng Sơn HTX HOÀNG ĐỒNG
  Pắc Khuông - Lạng Sơn
  Điện thoại: 29B-02441- 0915.099.181
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
7 HTX THÀNH TUYÊN
Tuyến: Chiêm Hóa - Tuyên Quang
22B-00979 - 964.700.656
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ HTX THÀNH TUYÊN
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 22B-00979 - 964.700.656
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Chiêm Hóa - Tuyên Quang HTX THÀNH TUYÊN
  Chiêm Hóa - Tuyên Quang
  Điện thoại: 22B-00979 - 964.700.656
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
8 HTX THÀNH TUYÊN
Tuyến: Na Hang - Tuyên Quang
22B-00706- 0981.402.234 22B-00730-0866.889.838
2 chuyến/ngày
 • Na Hang - Tuyên Quang HTX THÀNH TUYÊN
  Na Hang - Tuyên Quang
  Điện thoại: 22B-00706- 0981.402.234 22B-00730-0866.889.838
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Na Hang - Tuyên Quang HTX THÀNH TUYÊN
  Na Hang - Tuyên Quang
  Điện thoại: 22B-00706- 0981.402.234 22B-00730-0866.889.838
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
9 HTX VT THÀNH TUYÊN
Tuyến: Sơn Dương - Tuyên Quang
22B-00600- 0978.43.44.79: 22B00603- 0987.77.44.22: 22B00743- 0978.712.299 22B-00776- 0973.290.541
4 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ HTX VT THÀNH TUYÊN
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 22B-00600- 0978.43.44.79: 22B00603- 0987.77.44.22: 22B00743- 0978.712.299 22B-00776- 0973.290.541
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Sơn Dương - Tuyên Quang HTX VT THÀNH TUYÊN
  Sơn Dương - Tuyên Quang
  Điện thoại: 22B-00600- 0978.43.44.79: 22B00603- 0987.77.44.22: 22B00743- 0978.712.299 22B-00776- 0973.290.541
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
10 CT THƯỞNG NGA
Tuyến: Na Rì- Bắc Kạn
97B-00238 - '0979.36.75.85 97H-00273- '0941.666.468
2 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT THƯỞNG NGA
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 97B-00238 - '0979.36.75.85 97H-00273- '0941.666.468
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Na Rì- Bắc Kạn CT THƯỞNG NGA
  Na Rì- Bắc Kạn
  Điện thoại: 97B-00238 - '0979.36.75.85 97H-00273- '0941.666.468
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
11 CT THƯỞNG NGA
Tuyến: Chợ Đồn- Bắc Kạn
20L-8771 - 0978.714.688 20B-01742 - 0975.068.678
2 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT THƯỞNG NGA
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 20L-8771 - 0978.714.688 20B-01742 - 0975.068.678
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Chợ Đồn- Bắc Kạn CT THƯỞNG NGA
  Chợ Đồn- Bắc Kạn
  Điện thoại: 20L-8771 - 0978.714.688 20B-01742 - 0975.068.678
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
12 CT VẬN TẢI 2-9 SƠN LA 
Tuyến: Phù Yên - Sơn La
26B-00261 - 0969.168.969: 0982.505.789 26B-00101 26B-00449 - 0984.987.987: 0968.727.797
2 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT VẬN TẢI 2-9 SƠN LA 
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 26B-00261 - 0969.168.969: 0982.505.789 26B-00101 26B-00449 - 0984.987.987: 0968.727.797
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Phù Yên - Sơn La CT VẬN TẢI 2-9 SƠN LA 
  Phù Yên - Sơn La
  Điện thoại: 26B-00261 - 0969.168.969: 0982.505.789 26B-00101 26B-00449 - 0984.987.987: 0968.727.797
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
13 CT XE KHÁCH HÀ GIANG
Tuyến: Quế Võ - Hà Giang
23T-00537: 23T-00538 - 0936.988.988
1chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT XE KHÁCH HÀ GIANG
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 23T-00537: 23T-00538 - 0936.988.988
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Quế Võ - Hà Giang CT XE KHÁCH HÀ GIANG
  Quế Võ - Hà Giang
  Điện thoại: 23T-00537: 23T-00538 - 0936.988.988
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
14 HTX VẬN TẢI THỐNG NHẤT
Tuyến: Na Rì- Bắc Kạn
97H-00274 - 0356.558.558
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ HTX VẬN TẢI THỐNG NHẤT
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 97H-00274 - 0356.558.558
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Na Rì- Bắc Kạn HTX VẬN TẢI THỐNG NHẤT
  Na Rì- Bắc Kạn
  Điện thoại: 97H-00274 - 0356.558.558
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
15 HTX VẬN TẢI THỐNG NHẤT
Tuyến: Ba Bể- Bắc Kan
97B-00012 - 0985.686.855
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ HTX VẬN TẢI THỐNG NHẤT
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 97B-00012 - 0985.686.855
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Ba Bể- Bắc Kan HTX VẬN TẢI THỐNG NHẤT
  Ba Bể- Bắc Kan
  Điện thoại: 97B-00012 - 0985.686.855
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
16 HTX VẬN TẢI THỐNG NHẤT
Tuyến: Chợ Đồn- Bắc Kạn
97B-00218 - 0969.499.997 97B-00264 - 0972.827.555 97B-00276 - 0335.196.196
3 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ HTX VẬN TẢI THỐNG NHẤT
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 97B-00218 - 0969.499.997 97B-00264 - 0972.827.555 97B-00276 - 0335.196.196
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Chợ Đồn- Bắc Kạn HTX VẬN TẢI THỐNG NHẤT
  Chợ Đồn- Bắc Kạn
  Điện thoại: 97B-00218 - 0969.499.997 97B-00264 - 0972.827.555 97B-00276 - 0335.196.196
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
17 CÔNG TY HẢI AN HÒA BÌNH
Tuyến: Mai Châu- Hòa Bình
99B-01306 - 0964.618.999
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CÔNG TY HẢI AN HÒA BÌNH
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-01306 - 0964.618.999
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Mai Châu- Hòa Bình CÔNG TY HẢI AN HÒA BÌNH
  Mai Châu- Hòa Bình
  Điện thoại: 99B-01306 - 0964.618.999
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
18 CÔNG TY HẢI AN HÒA BÌNH
Tuyến: Yên Thủy - Hòa Bình
28B-00692- 0962.464.600 - 0972.464.600
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CÔNG TY HẢI AN HÒA BÌNH
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 28B-00692- 0962.464.600 - 0972.464.600
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Yên Thủy - Hòa Bình CÔNG TY HẢI AN HÒA BÌNH
  Yên Thủy - Hòa Bình
  Điện thoại: 28B-00692- 0962.464.600 - 0972.464.600
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
19 CÔNG TY HẢI AN HÒA BÌNH
Tuyến:  Lạc Sơn - Hòa Bình
28B-00655 - 0966.706.769
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CÔNG TY HẢI AN HÒA BÌNH
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 28B-00655 - 0966.706.769
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 •  Lạc Sơn - Hòa Bình CÔNG TY HẢI AN HÒA BÌNH
   Lạc Sơn - Hòa Bình
  Điện thoại: 28B-00655 - 0966.706.769
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
20 CÔNG TY VẬN TẢI THÀNH TRUNG 
Tuyến: Chợ Đồn- Bắc Kạn
20B-00524 0976.608.608
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CÔNG TY VẬN TẢI THÀNH TRUNG 
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 20B-00524 0976.608.608
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Chợ Đồn- Bắc Kạn CÔNG TY VẬN TẢI THÀNH TRUNG 
  Chợ Đồn- Bắc Kạn
  Điện thoại: 20B-00524 0976.608.608
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
1 2 3 4