Hợp tác xã Hải An - Công ty Xây dựng Hải Âu

HTX Hải An
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 CÔNG TY VẬN TẢI THÀNH TRUNG 
Tuyến: Thái Thụy - Thái Bình
99B01310; 0904.978.464 ; 0944.081.279
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CÔNG TY VẬN TẢI THÀNH TRUNG 
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B01310; 0904.978.464 ; 0944.081.279
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Thái Thụy - Thái Bình CÔNG TY VẬN TẢI THÀNH TRUNG 
  Thái Thụy - Thái Bình
  Điện thoại: 99B01310; 0904.978.464 ; 0944.081.279
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
2 HTX VẬN TẢI HOÀNG KIM
Tuyến: Lạc Sơn - Hòa Bình
28B-00527: 0966,911,855 28B-00417: '0986.816.26 28B-00858; '0986.816.268 28B-00995 '0964.618.999
5 chuyến/ngày
 • xe 29 chỗ
 • BX Quế Võ HTX VẬN TẢI HOÀNG KIM
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 28B-00527: 0966,911,855 28B-00417: '0986.816.26 28B-00858; '0986.816.268 28B-00995 '0964.618.999
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Lạc Sơn - Hòa Bình HTX VẬN TẢI HOÀNG KIM
  Lạc Sơn - Hòa Bình
  Điện thoại: 28B-00527: 0966,911,855 28B-00417: '0986.816.26 28B-00858; '0986.816.268 28B-00995 '0964.618.999
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
3 HTX VẬN TẢI TRUNG THÀNH
Tuyến: Pắc Khuông - Lạng Sơn
12B-00353: 0982,858,444 12B-01850: 0987.626.209 14B-00833:; 0982.365.118
3 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ HTX VẬN TẢI TRUNG THÀNH
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 12B-00353: 0982,858,444 12B-01850: 0987.626.209 14B-00833:; 0982.365.118
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Pắc Khuông - Lạng Sơn HTX VẬN TẢI TRUNG THÀNH
  Pắc Khuông - Lạng Sơn
  Điện thoại: 12B-00353: 0982,858,444 12B-01850: 0987.626.209 14B-00833:; 0982.365.118
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
4 HTX VT CAO LỘC
Tuyến: Hữu Lũng- Lạng Sơn
12B-00561 '0968.064.333
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ HTX VT CAO LỘC
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 12B-00561 '0968.064.333
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Hữu Lũng- Lạng Sơn HTX VT CAO LỘC
  Hữu Lũng- Lạng Sơn
  Điện thoại: 12B-00561 '0968.064.333
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
5 HTX VT CAO LỘC
Tuyến: Pắc Khuông - Lạng Sơn
12B-00460 0961.179.288
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ HTX VT CAO LỘC
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 12B-00460 0961.179.288
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Pắc Khuông - Lạng Sơn HTX VT CAO LỘC
  Pắc Khuông - Lạng Sơn
  Điện thoại: 12B-00460 0961.179.288
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
6 CÔNG TY TRƯỜNG VÂN
Tuyến: Đình Lập - Lạng Sơn
99B-00891 0942.514.222
1 chuyến/ngày
 • xe 29 chỗ
 • BX Quế Võ CÔNG TY TRƯỜNG VÂN
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-00891 0942.514.222
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Đình Lập - Lạng Sơn CÔNG TY TRƯỜNG VÂN
  Đình Lập - Lạng Sơn
  Điện thoại: 99B-00891 0942.514.222
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
7 HTX VT TIẾN PHƯƠNG
Tuyến: Yên Cát- Thanh Hóa
36B-00309: '0912794906 36B-01399: 984961369
2 chuyến/ngày
 • xe 45 chỗ
 • BX Quế Võ HTX VT TIẾN PHƯƠNG
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 36B-00309: '0912794906 36B-01399: 984961369
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Yên Cát- Thanh Hóa HTX VT TIẾN PHƯƠNG
  Yên Cát- Thanh Hóa
  Điện thoại: 36B-00309: '0912794906 36B-01399: 984961369
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
8 CT CP XE KHÁCH SƠN LA
Tuyến: Phù Yên - Sơn La
26B-00644 0966.711.855
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT CP XE KHÁCH SƠN LA
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 26B-00644 0966.711.855
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Phù Yên - Sơn La CT CP XE KHÁCH SƠN LA
  Phù Yên - Sơn La
  Điện thoại: 26B-00644 0966.711.855
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
9 Nhật Minh
Tuyến:  Pắc Khuông - Lạng Sơn 
12B-00689 0362.941.899
1 chuyến/ngày
 • xe 29 chỗ
 • BX Quế Võ Nhật Minh
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 12B-00689 0362.941.899
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 •  Pắc Khuông - Lạng Sơn  Nhật Minh
   Pắc Khuông - Lạng Sơn 
  Điện thoại: 12B-00689 0362.941.899
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
10 CT TNHH NHẬT MINH
Tuyến: Bắc Sơn - Lạng Sơn
12B-00356: 0976,097,180 12B-00632: '0983,846,235 2B-00410: '0962.490.102 12B-00564: 0961.179.288 29B-05983; 0977.684.123
5 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT TNHH NHẬT MINH
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 12B-00356: 0976,097,180 12B-00632: '0983,846,235 2B-00410: '0962.490.102 12B-00564: 0961.179.288 29B-05983; 0977.684.123
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Bắc Sơn - Lạng Sơn CT TNHH NHẬT MINH
  Bắc Sơn - Lạng Sơn
  Điện thoại: 12B-00356: 0976,097,180 12B-00632: '0983,846,235 2B-00410: '0962.490.102 12B-00564: 0961.179.288 29B-05983; 0977.684.123
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
11 LUYỆN DUNG
Tuyến: Nho Quan - Ninh Bình
35B-00915 Khánh Toàn 0303,731,731 0987 223 225
2 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ LUYỆN DUNG
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 35B-00915 Khánh Toàn 0303,731,731 0987 223 225
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Nho Quan - Ninh Bình LUYỆN DUNG
  Nho Quan - Ninh Bình
  Điện thoại: 35B-00915 Khánh Toàn 0303,731,731 0987 223 225
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
12 HTX Vạn Lộc
Tuyến: Thanh Hóa-
36B-00449 Hà Vinh '0916.882.019  
1 chuyến/ngày
 • xe 29 chỗ
 • BX Quế Võ HTX Vạn Lộc
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 36B-00449 Hà Vinh '0916.882.019  
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Thanh Hóa- HTX Vạn Lộc
  Thanh Hóa-
  Điện thoại: 36B-00449 Hà Vinh '0916.882.019  
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
13 HTX VT TP NINH BÌNH
Tuyến: Nho Quan - Ninh Bình
35B00636 Đức giang '0868,615,615
1 chuyến/ngày
 • wifi, xe 16 chỗ
 • BX Quế Võ HTX VT TP NINH BÌNH
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 35B00636 Đức giang '0868,615,615
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Nho Quan - Ninh Bình HTX VT TP NINH BÌNH
  Nho Quan - Ninh Bình
  Điện thoại: 35B00636 Đức giang '0868,615,615
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
14 CT VT THỦY BỘ YÊN BÁI
Tuyến: Lục Yên - Yên Bái
21B-00744 Hà Anh 0974.071.688 21B-00666 974.071.688
2 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CT VT THỦY BỘ YÊN BÁI
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 21B-00744 Hà Anh 0974.071.688 21B-00666 974.071.688
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Lục Yên - Yên Bái CT VT THỦY BỘ YÊN BÁI
  Lục Yên - Yên Bái
  Điện thoại: 21B-00744 Hà Anh 0974.071.688 21B-00666 974.071.688
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
15 CTY VẬN TẢI HOÀNG HÀ       
Tuyến: Nghĩa Lộ- Yên Bái
21B-00784 Đức Tiến 0978.092.291
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CTY VẬN TẢI HOÀNG HÀ       
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 21B-00784 Đức Tiến 0978.092.291
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Nghĩa Lộ- Yên Bái CTY VẬN TẢI HOÀNG HÀ       
  Nghĩa Lộ- Yên Bái
  Điện thoại: 21B-00784 Đức Tiến 0978.092.291
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
16 CTY VẬN TẢI HOÀNG HÀ    
Tuyến: Lục Yên - Yên Bái
21B-00745 Công Thủy 0977.067.345
2 chuyến/ngày
 • xe 29 chỗ và xe 40 chỗ có điều hòa
 • BX Quế Võ CTY VẬN TẢI HOÀNG HÀ    
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 21B-00745 Công Thủy 0977.067.345
  Địa chỉ: BX Quế Võ
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • BX Lục Yên CTY VẬN TẢI HOÀNG HÀ    
  BX Lục Yên
  Điện thoại: 21B-00745 Công Thủy 0977.067.345
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
17 CTY VẬN TẢI ĐÔNG LÝ
Tuyến: Nông Cống- Thanh Hóa
36B-02424 Đông Lý 0917.108.981 0919.839.123 36B-02859 0917.109.685 0961.882.710
2 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CTY VẬN TẢI ĐÔNG LÝ
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 36B-02424 Đông Lý 0917.108.981 0919.839.123 36B-02859 0917.109.685 0961.882.710
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Nông Cống- Thanh Hóa CTY VẬN TẢI ĐÔNG LÝ
  Nông Cống- Thanh Hóa
  Điện thoại: 36B-02424 Đông Lý 0917.108.981 0919.839.123 36B-02859 0917.109.685 0961.882.710
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
18 CTY DVVT VÀ DL CƯỜNG AN
Tuyến: Chiêm Hóa - Tuyên Quang
22B-00779 0986.791.872
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CTY DVVT VÀ DL CƯỜNG AN
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 22B-00779 0986.791.872
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Chiêm Hóa - Tuyên Quang CTY DVVT VÀ DL CƯỜNG AN
  Chiêm Hóa - Tuyên Quang
  Điện thoại: 22B-00779 0986.791.872
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
19 CTY DVVT VÀ DL CƯỜNG AN
Tuyến: Na Hang- Tuyên Quang
22B-00722 Tiến Đạt '0964.487.733
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ CTY DVVT VÀ DL CƯỜNG AN
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 22B-00722 Tiến Đạt '0964.487.733
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Na Hang- Tuyên Quang CTY DVVT VÀ DL CƯỜNG AN
  Na Hang- Tuyên Quang
  Điện thoại: 22B-00722 Tiến Đạt '0964.487.733
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
20 CTY DVVT VÀ DL CƯỜNG AN
Tuyến: Sơn Dương - Tuyên Quang
22B-00797 0965.948.666
1 chuyến/ngày
 • xe 29 chỗ có điều hòa
 • BX Quế Võ CTY DVVT VÀ DL CƯỜNG AN
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 22B-00797 0965.948.666
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Sơn Dương - Tuyên Quang CTY DVVT VÀ DL CƯỜNG AN
  Sơn Dương - Tuyên Quang
  Điện thoại: 22B-00797 0965.948.666
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
1 2 3 4