Hợp tác xã Hải An - Công ty Xây dựng Hải Âu

HTX Hải An
STT Nhà xe Điện thoại Tiện ích Nơi đi Nơi đến Giá vé(vnđ)
1 HTX TẤN THÀNH
Tuyến: Nông Cống- Thanh Hóa
36B-01927 Thương Mai '0976.948.199
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ HTX TẤN THÀNH
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 36B-01927 Thương Mai '0976.948.199
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Nông Cống- Thanh Hóa HTX TẤN THÀNH
  Nông Cống- Thanh Hóa
  Điện thoại: 36B-01927 Thương Mai '0976.948.199
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
2 CTY HOÀNG PHƯƠNG
Tuyến: Huyên Hồng - Thanh Hóa
36B-03176 Hoàng Phương 0986.75.75.75 0961.129.789
1 chuyến/ngày
 • xe 40 chỗ, có điều hòa
 • BX Quế Võ CTY HOÀNG PHƯƠNG
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 36B-03176 Hoàng Phương 0986.75.75.75 0961.129.789
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Huyên Hồng - Thanh Hóa CTY HOÀNG PHƯƠNG
  Huyên Hồng - Thanh Hóa
  Điện thoại: 36B-03176 Hoàng Phương 0986.75.75.75 0961.129.789
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
3 CTY TUYÊN QUANG
Tuyến: Hàm Yên - Tuyên Quang
99B-01794 Tiến Vinh 0972.007.107 22B-00757 0968.808.226 & 0987.057.128
2 chuyến/ngày
 • xe 40 chỗ
 • BX Quế Võ CTY TUYÊN QUANG
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 99B-01794 Tiến Vinh 0972.007.107 22B-00757 0968.808.226 & 0987.057.128
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Hàm Yên - Tuyên Quang CTY TUYÊN QUANG
  Hàm Yên - Tuyên Quang
  Điện thoại: 99B-01794 Tiến Vinh 0972.007.107 22B-00757 0968.808.226 & 0987.057.128
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
4 HTX VT LINH TRANG
Tuyến: Bảo Yên - Lào Cai
24B-00974 Tiến Dũng 0979.069.331 24B-00567 0966.013.431
2 chuyến/ngày
 • xe 40 chỗ
 • BX Quế Võ HTX VT LINH TRANG
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 24B-00974 Tiến Dũng 0979.069.331 24B-00567 0966.013.431
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Bảo Yên - Lào Cai HTX VT LINH TRANG
  Bảo Yên - Lào Cai
  Điện thoại: 24B-00974 Tiến Dũng 0979.069.331 24B-00567 0966.013.431
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
5 CTY TNHH TIẾN HÙNG
Tuyến: Huyên Hồng - Thanh Hóa
36B-03432 Tiến Hùng 0984.446.887 0971.349.688
1 chuyến/ngày
 • xe 40 chỗ
 • BX Quế Võ CTY TNHH TIẾN HÙNG
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 36B-03432 Tiến Hùng 0984.446.887 0971.349.688
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Huyên Hồng - Thanh Hóa CTY TNHH TIẾN HÙNG
  Huyên Hồng - Thanh Hóa
  Điện thoại: 36B-03432 Tiến Hùng 0984.446.887 0971.349.688
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
6 HTX VT QUANG TRUNG
Tuyến: Triệu sơn - Thanh Hóa
36B-01988 Hào Hương 0985.047.182 0944497678
1 chuyến/ngày
 • xe 40 chỗ, có wifi
 • BX Quế Võ HTX VT QUANG TRUNG
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 36B-01988 Hào Hương 0985.047.182 0944497678
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Triệu sơn - Thanh Hóa HTX VT QUANG TRUNG
  Triệu sơn - Thanh Hóa
  Điện thoại: 36B-01988 Hào Hương 0985.047.182 0944497678
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
7 HTX VT YÊN THỦY
Tuyến: Lạc Sơn - Hòa Bình
28B-00534 Anh tuấn 0325.254.666
1 chuyến/ngày
 • BX Quế Võ HTX VT YÊN THỦY
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 28B-00534 Anh tuấn 0325.254.666
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Lạc Sơn - Hòa Bình HTX VT YÊN THỦY
  Lạc Sơn - Hòa Bình
  Điện thoại: 28B-00534 Anh tuấn 0325.254.666
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
8 CTY HÙNG THẮNG
Tuyến: Cẩm Thủy- Thanh Hóa
36B-02590 Hùng Thắng 0905881979 0916.55.515
1 chuyến/ngày
 • xe 40 chỗ
 • BX Quế Võ CTY HÙNG THẮNG
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 36B-02590 Hùng Thắng 0905881979 0916.55.515
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Thanh Hóa CTY HÙNG THẮNG
  Thanh Hóa
  Điện thoại: 36B-02590 Hùng Thắng 0905881979 0916.55.515
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
9 CTY MẠNH TƯỜNG
Tuyến: Than Uyên- Lai Châu
24B-00980 Mạnh Tường 0972.133.699  0964.555.229
1 chuyến/ngày
 • xe 20 chỗ có điều hòa
 • BX Quế Võ CTY MẠNH TƯỜNG
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 24B-00980 Mạnh Tường 0972.133.699  0964.555.229
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Lai Châu CTY MẠNH TƯỜNG
  Lai Châu
  Điện thoại: 24B-00980 Mạnh Tường 0972.133.699  0964.555.229
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
10 CTY TMVT DƯƠNG HẢ
Tuyến: Con Cuông- Nghệ An
37B-02609 Hải Bình 0967.067.449 0965567884
2 chuyến/ngày
 • xe 40 chỗ
 • BX Quế Võ CTY TMVT DƯƠNG HẢ
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 37B-02609 Hải Bình 0967.067.449 0965567884
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • con cuông CTY TMVT DƯƠNG HẢ
  con cuông
  Điện thoại: 37B-02609 Hải Bình 0967.067.449 0965567884
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian: 6h00
11 CTY TMVT DƯƠNG HẢI
Tuyến: Con Cuông- Nghệ An
0915.083.999 BKS: 37B-02771
2 chuyến/ngày
 • xe 40 chỗ, có điều hòa
 • BX Quế Võ CTY TMVT DƯƠNG HẢI
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 0915.083.999 BKS: 37B-02771
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Con Cuông CTY TMVT DƯƠNG HẢI
  Con Cuông
  Điện thoại: 0915.083.999 BKS: 37B-02771
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian:
12 HTX Vĩnh Lộc
Tuyến: Chiêm Hóa - Tuyên Quang
08652.164.56 0982.505.789 BKS: 22B-00769
1 chuyến/ngày
 • xe 29 chỗ, có điều hòa
 • BX Quế Võ HTX Vĩnh Lộc
  BX Quế Võ
  Điện thoại: 08652.164.56 0982.505.789 BKS: 22B-00769
  Địa chỉ: BX Quế Võ
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Bến xe Chiêm Hóa HTX Vĩnh Lộc
  Bến xe Chiêm Hóa
  Điện thoại: 08652.164.56 0982.505.789 BKS: 22B-00769
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian: 5h00
13 Công ty Cp xe khách Hà Nội
Tuyến: Quế Võ - Mỹ Đình
Tân Long Tuyến BUS 212 916532215
20 xe
 • Xe Tân Long - Tuyến BUS 212. Có điều hòa. 20 xe chạy hai chiều liên tục trong ngày
 • Quế Võ Công ty Cp xe khách Hà Nội
  Quế Võ
  Điện thoại: Tân Long Tuyến BUS 212 916532215
  Địa chỉ:
 • Giờ đi:
 • Xem lịch trình
 • Mỹ Đình Công ty Cp xe khách Hà Nội
  Mỹ Đình
  Điện thoại: Tân Long Tuyến BUS 212 916532215
  Địa chỉ:
 • Giờ đến:
 • Tổng thời gian: 1h40
1 2 3 4