Hợp tác xã Hải An – Công ty TNHH Xây dựng Hải Âu

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang
Điện thoại: (0240) 3 551 553 – 3 552 111
Hotline: 0912 393 740 – 0912 393 730
Email: xaydunghaiaubg@gmail.com – duongcongchien.haiau@gmail.com