♦ Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Hợp tác xã Hải An – Công ty TNHH xây dựng Hải Âu đã được Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang tặng thưởng nhiều Bằng Khen, Giấy khen, danh hiệu cao quý. Những phần thưởng  đó không chỉ khẳng định thành quả đạt được của doanh nghiệp qua từng thời kỳ lịch sử  mà đó còn là niềm tự hào, sự động viên, khích lệ cán bộ, nhân viên doanh nghiệp nỗ lực phấn đấu vươn tới những thành công mới!

– Huân  chương  Lao  động  hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Công ty (CTy) TNHH Xây dựng Hải Âu và cá nhân Chủ tịch HĐTV Dương Văn Chiến. Quyết định 2693/QĐ-CTN ngày 17/10/2014.

– Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam tặng XN tập thể cổ phần xây dựng Hải Âu. Quyết định số 175  ngày  03/02/1998  đã  có  thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 1997.

– Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam tặng ông Dương Văn Chiến – Giám đốc XNTTCP xây dựng Hải Âu. Quyết định số 102 ngày 25/01/1999 đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 1998.

– Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang tặng  ông  Dương  Văn  Chiến – Giám  đốc  Công  ty  TNHH  xây dựng Hải Âu. Quyết định số 06 ngày 15/07/2001 đã có thành tích phát triển HTX năm 2000.

– Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Quyết định số 519 ngày 6/5/2000 tặng CTy TNHH Xây dựng Hải Âu “Đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ công tác vì sự nghiệp phát triển Liên minh HTX tỉnh”.

– Bằng  khen  Chủ  tịch  UBND tỉnh Bắc Giang. Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 08/11/2006 tặng CTy TNHH Xây dựng Hải Âu “ Đã có thành tích xuất sắc thực hiện “Dự án đầu tư, xây dựng, QL&KT chợ Hà Vị”.

–  Bằng khen của Chủ tịch Liên Minh HTX VN. QĐ số 37/QĐ-TĐKT ngày 06/03/2007 tặng HTX Hải An “ Đã có thành tích xuất sắc trong  xây dựng và phát triển HTX năm 2006”.

–  Bằng  khen  Chủ  tịch  UBND tỉnh Bắc Giang. QĐ số 2125/QĐ – UBND ngày 15/12/2008 tặng HTX Hải An “Đã có thành tích trong các phong trào kinh tế hợp tác và HTX”.

– Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. QĐ số 693/QĐ-UBND ngày 05/06/2008 tặng CTy TNHH Xây dựng Hải Âu “Đã có nhiều thành tích trong công tác đầu tư góp phần phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh từ năm 2005 đến năm 2007”.

–  Bằng khen của Chủ tịch Liên minh HTX VN. Quyết định số 14/QĐ- TĐKT ngày 22/02/2008 tặng HTX Hải An “Đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng  và  phát  triển  HTX  năm 2007”.

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương. QĐ số 2811/QĐ- BCT ngày 04/05/2008 tặng CTy TNHH Xây dựng Hải Âu  “Đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ xây dựng, sản xuất và kinh doanh năm 2006 – 2007”.

– Bộ Công Thương chứng nhận DN Hải Âu đạt giải thưởng phát triển bền vững. QĐ số 6856/QĐ-BCT ngày 28/12/2008 là đơn vị  tiêu biểu  có  những  đóng  góp  xuất sắc vào hội nhập KTQT của đất nước năm 2009.

– Bằng khen “Doanh nghiệp tiêu biểu về an toàn lao động năm 2008” QĐ số 271/QĐ-LĐTBXH ngày 06/03/2009 của Bộ trưởng bộ LĐTB&XH tặng CTy TNHH Xây dựng Hải Âu “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Bảo hộ lao động, ATLĐ trong sản xuất kinh doanh”.

–  Bộ  Lao  động,  Thương  binh- Xã hội tặng giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu về ATLĐ năm 2008” ngày 15/03/2008.

–   Bằng   khen   tốp   15   doanh nghiệp xuất sắc nhất giải thưởng “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển năm 2008” do Hội đồng giải thưởng “Doanh nghiệp hội nhập và  phát  triển”  trao  tặng  ngày 30/03/2009.

– Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Gia Bình. QĐ số 417/QĐ/KT ngày 24/04/2008 tặng CTy TNHH Xây dựng Hải Âu “Đầu tư vào việc  xây  dựng  chợ  trung  tâm thị trấn Gia   Bình và chợ Ngụ xã  Nhân Thắng góp phần vào chuyển dịch cơ cấu nông thôn huyện Gia Bình”.

– Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Quế Võ. QĐ số 73/QĐ-CT ngày 22/04/2008 tặng CTy TNHH Xây dựng Hải Âu “Đẩy  nhanh tiến độ đầu tư XD công trình chợ Thị trấn phố Mới đạt chất lượng”.

–  Hiệp  hội  Doanh  nghiệp  nhỏ và  vừa  trao  tặng  giải  thưởng cúp vàng “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam Vàng năm 2007” QĐ số 99/QĐ-CTHH ngày 16/04/2008.

– Trung tâm văn hoá doanh nhân Việt Nam trao tặng ông Dương Văn Chiến “Cúp Biểu tượng  vàng  vì  sự  nghiệp  văn hoá doanh nhân Việt Nam ngày 20/01/2008”.

– Trung tâm văn hoá doanh nhân trao tặng ông Dương Văn Chiến Cúp vàng Doanh nhân Văn hoá ngày 27/05/2008 và 3 năm được công nhận là chiến sỹ thi đua của DN.

– Liên hiệp các hội UNESSCO Việt Nam trao tặng danh hiệu “Doanh nhân tâm tài” năm 2009.

– Đạt giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2008 QĐ số 39/09KT-BTC do  Ban  thi  đua  khen  thưởng TW: Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Bộ Công Thương; Hiệp Hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam; Hiệp  hội  các  doanh  nghiệp  có vốn đầu tư nước ngoài; TT hỗ trợ phát triển tài năng trao tặng ngày 16/01/2009.

– Bộ Công Thương trao tặng Cúp vàng “Doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2009”.

– Ban Tuyên giáo TW trao tặng giải thưởng cúp vàng “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển” lần thứ II năm 2008 ngày 30 tháng 03 năm 2009.

– Ban Tuyên giáo TW trao tặng kỷ niệm chương “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển” lần thứ II năm 2008 ngày 30/03/2009.

– Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen CTy TNHH Xây dựng Hải Âu “Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến 2008, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc” QĐ số 953/QĐ-TTg ngày 02/7/2009.

– Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng  khen  “Đơn  vị  có  phong trào thi đua xuất sắc năm 2009” ngày 10/03/2010.

– Chủ nhiệm HTX được Hiệp hội DN nhỏ và vừa VN tặng danh  hiệu  “Doanh  nhân  tâm tài” và Cúp vàng “Vì sự nghiệp phát   triển   cộng   đồng”   ngày 11/04/2010.

– Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tặng Bằng khen CTy TNHH Xây dựng Hải Âu “Đã có  thành  tích  xuất  sắc  trong sản xuất kinh doanh xây dựng và phát triển Hiệp Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam” QĐ  số  326/  QĐ-TWHH  ngày 07/10/2010.

– Liên minh HTX Việt Nam tặng HTX Hải An Bằng khen “ Đã có nhiều thành tích  xuất  sắc  trong  xây  dựng và phát triển mô hình hợp tác mới” QĐ số 72/QĐ-TĐKT ngày 14/05/2010.

– UBND tỉnh Bắc Ninh tặng CTy TNHH Xây dựng Hải Âu Bằng khen đã có nhiều thành tích trong công tác ĐT-XD giai đoạn 2006- 2010” QĐ số 1375/QĐ-UB ngày 08/10/2010.

– UBND tỉnh Bắc Ninh tặng CTy TNHH Xây dựng Hải Âu Bằng khen “Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ trên địa bàn Bắc Ninh năm 2009-2010”  QĐ  số  598/QĐ-UB  ngày 18/05/2010.

– Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tặng CTy TNHH Xây dựng Hải Âu Bằng khen “Đã có thành tích đóng góp xuất sắc trong xây dựng và phát triển các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam”   QĐ số :700/QĐ-LHHKT ngày 21/12/2010.

–   Liên minh HTX Việt Nam tặng HTX Hải An Cờ  thi  đua  “Đơn  vị  dẫn  đầu phong trào thi đua lĩnh vực đầu tư, khai thác và quản lý chợ năm 2010” QĐ số: 121/QĐ-LMHTXVN ngày31/12/2010.

–   Hội đồng giải thưởng Doanh nghiệp hội nhập và phát triển năm 2010 chứng nhận “ Doanh nghiệp phát triển và hội nhập năm 2010” ngày 14/01/2011.

–    UBND  tỉnh  Bắc  Giang  tặng CTy TNHH Xây dựng Hải Âu Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2010”   QĐ   số:106/QĐ-UBND ngày 28/01/2011.

– Chứng nhận của Ban CĐ QG kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, Hiệp Hội DN nhỏ và vừa Việt Nam   QĐ   số   308/QĐ-CTHH ngày 27/09/2010 tặng bà Nguyễn Thị Bá là doanh nhân tiêu biểu tại lễ báo công Vương Triều Lý nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

– Bằng khen của Bộ Công thương QĐ số 5375/QĐ- BCT,15/10/2010 tặng HTX ĐT- XD-QL và KT chợ Hải An đã có nhiều  thành  tích  trong  5  năm là tập thể điển hình tiên tiến từ 2005-2010.

– Bằng khen của Bộ Công thương    QĐ    số    2536/QĐ-BCT ngày17/05/2010 tặng HTX ĐT- XD-QL và KT chợ Hải An đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác năm 2009.

– Bằng khen của Bộ Công thương QĐ số 4582/QĐ-BCT,01/09/2010 tặng ông Dương Văn Chiến – CTHĐTV-Chủ nhiệm HTX Hải An đã có thành tích xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010.

– Bằng khen của Bộ Công thương QĐ số 6582/QĐ-BCT,15/12/2010 tặng ông Dương Văn Chiến – CTHĐTV-Chủ nhiệm HTX Hải An đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển chợ.

– Bằng khen của Bộ Công thương QĐ số 104/QĐ,24/8/2010 tặng HTX ĐT-XD-QL và KT chợ Hải An đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phát triển và quản lý chợ.

–  Bằng  khen  của  Liên  minh HTX Việt Nam QĐ số 104/ QĐ,24/8/2010 tặng ông Dương Văn  Chiến – CTHĐTV- Chủ nhiệm HTX Hải An đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển HTX.

– Bằng khen của Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam QĐ số 326/QĐ-TWHH,07/10/2010 tặng Công ty TNHH XD Hải Âu đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh xây dựng và phát triển Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

–  Bằng  khen  của  Liên  minh HTX Việt Nam QĐ số   72/QĐ- TDDKT,14/5/2010 tặng HTX ĐT- XD-QL và KT chợ Hải An đã có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển mô hình hợp tác mới.

– Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Ninh QĐ số 1375/QĐ-UB ngày 08/10/2010 tặng ông Dương  Văn  Chiến  CTHĐTV  – Chủ nhiệm HTX Hải An đã có nhiều thành tích trong công tác ĐT-XD giai đoạn 2006-2010.

–  Bằng  khen  của  UBND  tỉnh Bắc Ninh QĐ số 598/QĐ- UB,18/5/2010  tặng   HTX   ĐT- XD-QL và KT chợ Hải An đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ trên địa bàn Bắc Ninh năm 2009-2010.

– Bằng khen của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam QĐ số 700/QĐ-LHHKT, ngày 21/12/2010 tặng Công ty TNHH xây dựng Hải Âu đã có thành  tích đóng góp xuất sắc trong  xây  dựng  và  phát  triển các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam.

–  Cờ  thi  đua  của  Liên  minh HTX Việt Nam tặng HTX Hải AN QĐ số 121/QĐ- LMHTXVN,   ngày   31/12/2010

Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua lĩnh vực đầu tư, khai thác và quản lý chợ năm 2010.

– Chứng nhận của Hội đồng giải thưởng “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển” năm 2010 (ngày

14/01/2011) tặng CTy TNHH Xây dựng Hải Âu “Doanh nghiệp phát triển và hội nhập năm 2010”.

– Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Giang QĐ số 106/QĐ-UBND, ngày 28/01/2011 tặng Công ty TNHH xây dựng Hải Âu đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2010.

-Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Giang tại QĐ số 106/QĐ-UBND, ngày 28/01/2011 tặng ông Dương Văn Chiến – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH xây dựng Hải Âu “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2010.

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Huân chương hạng Nhất

– Ngày  21/2/2011   Chủ  tịch CHDCND    Lào    tặng    Huân Chương hữu nghị cho ông Dương Văn Chiến “Đã có thành tích xuất sắc giúp đỡ cách mạng Lào trong thời kỳ đổi mới”

– MTTQ TP. BẮC GIANG Chứng   nhận      22/CN   ngày 26/10/2011   Doanh   nghiệp   đã có thành tích xuất sắc trong phong trào ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”

– UBND TỈNH BẮC GIANG tặng HTX Hải AN Danh hiệu QĐ số 4480/QĐ-UBND ngày

8/12/2011 “ Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cấp tỉnh năm 2011”

–  BỘ TƯ LỆNH QUÂN KHU 7 MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

Huy  hiệu  1140/QĐ-BTL  ngày 15/12/2011 Trung  tướng  Phạm Văn Dĩ tặng ông Dương Văn Chiến – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH XD Hải Âu “ Đã có công lao quan tâm giúp đỡ mọi mặt trong quá trình xây dựng, hoạt động của ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh”

– LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. BẮC GIANG

Giấy khen 179/QĐ-LĐLĐ Ngày 29/12/2011 tặng Công đoàn Công ty TNHH XD Hải Âu “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2011”

– MTTQ xã Đông Sơn (Yên Dũng –  Bắc  Giang)  Chứng  nhận  tài trợ tháng 12/2010  “Đã có tấm lòng hảo tâm ủng hộ địa phương 209.672.000 đ “

– CHỦ TỊCH UBND HUYỆN YÊN THẾ, BẮC GIANG Giấy khen 260/QĐ-UBND Ngày 20/2/2012 tặng Công ty TNHH XD hải Âu “ Đã có nhiều thành tích  trong cuộc vận  động Tết  vì  người  nghèo năm 2012”

– HỘI BTNTT-TMC VN Bằng khen 113/QĐ-HBT ngày 3/4/2012 tặng Công ty TNHH XD Hải Âu “Có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người tàn tật – trẻ mồ côi (2007-2012)”

– PHÒNG TM&CN VIỆT NAM Bằng khen 2232/QĐ-PTM ngày 25/8/2012 tặng Công ty TNHH XD Hải Âu “Đã có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp năm 2012 “

– CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC GIANG QĐ số 1412/QĐ- UBND ngày 12/10/2012 tặng HTX Hải An Danh hiệu Doanh nghiệp Bắc Giang tiêu biểu năm 2012 “Đã đóng góp cho sự phát triển KT-XH tỉnh Bắc Giang”

– CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC GIANG QĐ số 1412/QĐ- UBND ngày 12/10/2012 tặng ông Dương Văn Chiến  – Chủ nhiệm HTX Hải An danh hiệu doanh nghiệp tiêu biểu năm 2012 “Đã có công đóng góp cho sự phát triển KT-XH tỉnh Bắc Giang”

– CHỦ TỊCH UBND TP. BẮC GIANG tặng HTX Hải An Giấy khen QĐ số 3956/QĐ- UBND Ngày 26/12/2012 “Đã có thành tích xuất sắc trong  phong  trào  thi  đua  năm 2012”

– CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC GIANG QĐ 131/QĐ- UBND ngày 01/02/2013 tặng HTX Hải An Danh hiệu “ Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2012”

– CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC GIANG QĐ 131/QĐ- UBND  ngày  01/02/2013  tặng Công ty TNHH XD Hải Âu Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2012”

– BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QĐ 2701/QĐ-BCT ngày 26/04/2013 Tặng bằng khen ông Dương Văn Chiến  – Chủ nhiệm HTX ĐT, XD, QL & KT chợ Hải An –   “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển và quản lý chợ góp phần vào sự phát triển của ngành công thương Việt Nam năm 2012”

– HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM tặng CTy TNHH Xây dựng Hải Âu Kỷ niệm chương. QĐ 143/QĐ-KHVN ngày   10/9/2013   “Đã   có   công lao đóng góp đối với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập”

-CHỦ TỊCH UBND TP. BẮC GIANG QĐ 4952/QĐ- UBND ngày 18/12/2013 tặng CTy TNHH Xây dựng Hải Âu Danh  hiệu “ Doanh  nghiệp đạt chuẩn văn hóa ba năm liên tục (2011-2013)”

– LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG QĐ 164/QĐ-LĐLĐ ngày 25/12/2013 tặng

Công  đoàn  Công  ty TNHH  XD Hải Âu “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2013”

– LIÊN CƠ QUAN TW” MẶT TRẬN, VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC,   BAN   TUYÊN   GIÁO, HH DOANH NGHIỆP Chứng nhận danh hiệu và tặng kỷ niệm chương   QĐ  10/QĐ-TWHH     ngày 10/01/2014  Công  ty  TNHH  XD phát triển bền vững” ông Dương Văn Chiến chủ tịch H ĐTV công ty đã được diện kiến chúc tết của  chủ tịch nước Tết  Giáp Ngọ 2014

–  MTTQ  HUYỆN YÊN  DŨNG, BẮC GIANG Ghi nhận tấm lòng vàng ngày 21/01/2014

Công ty TNHH XD Hải Âu đã có tấm lòng hảo tâm ủng hộ cuộc vận động “Tết vì người nghèo năm 2014”

– PHÒNG TM&CN VIỆT NAM tặng  Kỷ  niệm  chương  vì  sự nghiệp phát triển doanh nghiệp 2169/QĐ-PTM  TĐKTn  ngày 23/9/2014 ông Dương Văn Chiến “Đã đóng góp to lớn cho việc xây dựng và phát triển hiệp hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam”

-HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHỎ & VỪA VIỆT NAM Bằng khen 276/QĐ-TWHH ngày

29/9/2014 Tặng bằng khen công ty TNHH XD hải Âu” Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và phát triển hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bắc Giang”

– HỘI NỮ DOANH NHÂN TỈNH BẮC GIANG    QĐ số 10/QĐ-HHDN Ngày 4/10/2014

Tặng giấy khen bà Nguyễn Thị Bá Tổng Giám đốc công ty TNHH XD  Hải  Âu  “  Đã  hoàn  thành tốt  nhiệm  vụ  công  tác  năm 2014”.

– PHÒNG TM VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM tại QĐ số 2315/PTM-TĐKT

Ngày 25/09/201 tặng Bằng khen Công ty TNHH xây dựng Hải Âu “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

– ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ BẮC GIANG tại QĐ số 938-QĐ/TU ngày 10 tháng 7 năm 2015

Tặng GIấy khen Chi bộ Công ty TNHH xây dựng Hải Âu “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kuf 2010-2015”.

– ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ BẮC GIANG tại QĐ số 938-QĐ/TU ngày 10 tháng 7 năm 2015

Tặng GIấy khen Bà Nguyễn Thị Bá – Bí thư Chi bộ Công ty TNHH xây dựng Hải Âu “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kuf 2010-2015”.

 

– HỘI NỮ DOANH NHÂN TỈNH BẮC GIANG tại QĐ số 04/QĐ-HNDN ngày 08 tháng 10 năm 2015 tặng Giấy khen bà Nguyễn Thị Bá – Phó chủ tịch HĐTV- Tổng giám đốc Công ty TNHH xây dựng Hải Âu “Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội năm 2015

– ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG tại QĐ số 65/QĐ-MTTQ-BTT ngày 12 tháng 10 năm 2015 tặng Bằng khen Chi hội hữu nghị Việt Nam – Lào Công ty TNHH xây dựng Hải Âu “Đã có đóng góp tích cực trong công tác đối ngoại nhân dân nhiệm kỳ 2010 – 2015”.

– ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẾ VÕ tại QĐ tại QĐ số 192/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2016 tặng Giấy khen bà Dương Thị Hải Vân – Tổng giám đốc HTX Hải An “Đã có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015”.

– LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẮC GIANG tại QĐ số 523/QĐ-LĐLĐ ngày 26 tháng 12 năm 2015 tặng Bằng khen Công đoàn Công ty TNHH xây dựng Hải Âu “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2015

-UBND Tỉnh Quảng Ninh tặng bằng khen theo QĐ số: 256/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 cho HTX đầu tư, xây dựng quản lý và khai thác chợ Hải An có thành tích xuất sắc trong công tác đầu tư, xây dựng, kinh doanh dự án chợ Cái Dăm tại P.Bãi Cháy, TP.Hạ Long.

-Sở Văn Hóa Tỉnh Quảng Ninh trao QĐ số: 79/QĐ-SVHTTDL ngày 22/01/2016 V/v công nhận Chợ Cái Dăm là điểm mua sắm và nhà hàng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.