Hợp tác xã Hải An - Công ty Xây dựng Hải Âu

HTX Hải An

Những phần thưởng cao quý

Ngày đăng: 02 - 12 - 2017
♦ Hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Hợp tác xã Hải An – Công ty TNHH xây dựng Hải Âu đã được Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang tặng thưởng...

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp – Yếu tố quyết định sự thành công

Ngày đăng: 02 - 12 - 2017
Dân giàu nước mạnh là khát khao của mọi Quốc gia. Cuộc sống đầy đủ giá trị về vật chất và tinh thần là khát khao của mọi con người. Một Doanh nghiệp ngày càng phát triển lớn mạnh...
1 2