Ban quản lý chợ Gia Bình bán, cho thuê:

Sản phẩm bán, cho thuê

+) Sản phẩm bán (Ứng vốn): Gồm các Ki ốt, Quầy hàng

+) Sản phẩm cho thuê:  Gồm các sạp hàng  tại các dãy NCC

  1. Mô tả về sản phẩm, về hình thức bán, hoặc cho thuê sản phẩm

*) Mô tả về sản phẩm

+)  Đối với các dãy nhà Ki ốt gồm có hai tầng và một gác xép có tổng diện tích 92,598 m²

Trong đó tầng 1: chiều dài: 7.10 m, chiều rộng 3.30 m

Gác xép: chiều dài 2.96 m, Chiều rộng 3.3m

Tầng 2: chiều dài 18m, chiều rộng 3.30m

+) Đối với các  dãy nhà Quầy có tổng diện tích 15.5 m²

Trong đó chiều dài: 5m, chiều rộng 3.5 m

+) Đối với các sạp hàng

Mỗi sạp hàng có tổng diện tích 4m² để bày bán các mặt hàng theo quy định

*) Về hình thức bán (Ứng vốn)

+) Đối với các căn Ki ốt, quầy hàng Doanh nghiệp cho các hộ tiểu thương ứng vốn hết chu kỳ của dự án

+) Đối với các sạp hàng doanh nghiệp cho các tiểu thương ký hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh trong vòng 12 tháng, bày bán hàng theo ngành hàng đăng ký kinh doanh

Liên hệ với chúng tôi: Ban quản lý chợ Gia Bình.

Địa chỉ; Chợ trung tâm  huyện Gia Bình, Bắc Ninh.

Đt: (0222) 3670099. Dđ: 0915.045.226

Về chợ Gia Bình: http://xdha.vn/cho-gia-binh-huyen-gia-binh-bac-ninh.html