Ban Quản lý chơ Song Mai, Tp Bắc Giang có:

Sản phẩm bán, cho thuê:

Điểm kinh doanh tại 3 NCC( NCC13 + NCC14 + NCC15 ) quầy và các ki ốt kinh doanh.

Mô tả về sản phẩm, về hình thức bán, hoặc cho thuê sản phẩm:

* Điểm kinh doanh tại 3 NCC( NCC13+NCC14+NCC15)

– Điểm kinh doanh: NCC14 + NCC15 diện tích 2mx2m = 4m2 có mái che thoáng mát (cho thuê theo năm).

– Điểm kinh doanh NCC13 (dùng cho khách hàng không thường xuyên).

+ Đơn giá huy động vốn: 01 tỷ VND

* Điểm kinh doanh tại các dãy nhà quầy kiốt.

Vị trí quay mặt vào trong chợ, diện tích 3,5m x 4,5m = 15,75m2

Đơn giá huy động vốn: 220 triệu VND

* Điểm kinh doanh tại các dãy kiốt:

Vị trí quay lưng vào trong chợ, mặt hướng ra đường giao giao thông nội bộ.

Trước cửa có dãy hàng cây xanh, bảo đảm cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường.

Diện tích cụ thể :

– Dãy ki ốt số 07 mặt ngoài chợ ( 03 tầng + 01 gác xép): 99,75m2.

Đơn giá huy động vốn: 01 tỷ VND

– Dãy ki ốt số 07 mặt trong chợ ( 03 tầng + 01 gác xép): 99,75m2.

Đơn giá huy động vốn: 550 triệu VND

– Dãy ki ốt số 01,02,03,04,05 (02 tầng+01 gác xép): 89,95m2.

Đơn giá huy động vốn: 450 triệu VND

– Dãy ki ốt số 06,09 ( 02 tầng+01 gác xép): 78,8m2.

Đơn giá huy động vốn: 450 triệu VND

– Dãy ki ốt số 08 ( 02 tầng+01 gác xép): 71,81m2.

Đơn giá huy động vốn: 450 triệu VND

+ Riêng các ki ốt, quầy hàng là những điểm kinh doanh tiếp giáp cổng vào, đường nội bộ có hai mặt kinh doanh, đơn giá thuê, huy động vốn tăng 20%.

 Hình thức bán hết chu kỳ dự án, cho thuê theo năm

  1. B. Phương thức huy động vốn:

* Thanh toán đủ 100% ngay khi ký hợp đồng

* Trả góp:

  1. Nộp gốc lần 1: Tối thiểu 35% giá trị hợp đồng.
  2. Số tiền còn lại trả dần trong thời hạn 24 -60 tháng.
  3. Lãi suất trả dần áp dụng theo lãi suất tiền vay Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh tỉnh Bắc Giang thả nổi tại từng thời điểm giao dịch.

Liên hệ với chúng tôi: Ban quản lý chợ Song Mai.

Đt: 0240.3525.135  –  0986.917.968  –  0985.496.432

 Email: bqlchosongmai.haian@gmail.com

http://xdha.vn/605.html