Ban quản lý chợ Thứa: Bán, cho thuê ki ốt, quầy hàng, Chợ Thứa- Lương Tài:

* Mô tả sản phẩm

– Nhà ki ốt 02 tầng + 01 gác xép

– Quầy hàng 01 tầng

Điểm kinh doanh

* Hình thức bán

– Thanh toán đủ 100% ngay khi ký hợp

– Thanh toán trả góp:

+ Nộp gốc lần 01 tối thiểu 35% giá trị hợp đồng

+ Số tiền còn lại trả dần trong thời hạn 24 – 60 tháng

+ Lãi suất trả dần áp dụng theo lãi suất tiền vay ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh tỉnh Bắc Giang thả nổi tại từng thời điểm giao dịch

* Hình thức thuê:

– Cho thuê 12 tháng

– Thu tiền thuê 1 lần

– Thu tiền dịch vụ và trông giữ xe

Liên hệ: Ban quản lý chợ Thứa- Lương Tài- Bắc Ninh. Ông: Nguyễn Mạnh Hồng, Chức vụ: Giám đốc

Dđ: 0934 582 110 Đt: 02413 641 966 Email: bqlchothua.haiau@gmail.com