Mô tả về sản phẩm:

Nhà ki ốt 2 tầng số 1                                               : 1.327m2

Nhà ki ốt 2 tầng số 2                                               : 1.182m2

 Nhà ki ốt 2 tầng số 3                                               : 1.182m2

 Nhà ki ốt 2 tầng số 4                                               : 756m2

Nhà ki ốt 1 tầng số 7                                               : 472.5m2

 Nhà ki ốt 1 tầng số 8                                               :507.05m2

Nhà ki ốt 1 tầng số 9                                               : 296.25m2

Nhà ki ốt 1 tầng số 10                                               : 412.12m2

Nhà ki ốt 1 tầng số 11                                               :860.07m2

Nhà cầu chợ số 5                                                      : 504m2

Nhà cầu chợ số 6                                                      : 576m2

Hình thức bán:

Ứng vốn một lần

Trả góp trong vòng 24 tháng

Cho thuê sản phẩm

Thuê 12 tháng

Thuê 06 tháng

Thuê 01 tháng

Liên hệ với chúng tôi: Ban quản lý chợ Chàng.

Địa chỉ: Xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Đt: 02043633.228 –  01628 613 386

http://xdha.vn/cho-chang.html