Ban quản lý Chợ trung tâm thị trấn Phố Mới, Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Bán, cho thuê: Ki ốt, quầy, sạp, điểm kinh doanh

Mô tả về sản phẩm, về hình thức bán, hoặc cho thuê sản phẩm,

– Tổng số kiốt 199 nhà ki ốt 2 đến 3 tầng (Từ nhà ki ốt số 1 đến ki ốt số 11)

– Nhà cầu chợ số 12: 10ki ốt

* Tổng số quầy dãy 1+2+3+4+5+6: 74 quầy

* Quầy NCC12: 17 quầy

* Quầy cổng hướng bắc, nam: 8 quầy

* Quầy nhà cầu chợ số 14: 44 quầy

* Tổng số sạp CC13: 125 sạp

* Tổng số sạp CC14: 31 sạp

Liên hệ với chúng tôi: Ban quản lý chợ Phố Mới.

Địa chỉ: Chợ trung tâm thị trấn Phố Mới, khu 1, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

 Giám đốc BQL: DĐ: 0943533388 Đt: 022 23635578.

http://xdha.vn/cho-pho-moi-que-vo-bac-ninh.html