baogiaothong.vn- Đăng kiểm viên không trực tiếp kiểm định xe trong một thời gian nhất định, giấy chứng nhận đăng kiểm viên tự động mất giá trị.

Hoạt động đăng kiểm xe ô tô tại một trung tâm đăng kiểm phía Bắc – Ảnh minh họa

Theo đại diện Cục Đăng kiểm VN, kiểm định xe cơ giới đường bộ là dịch vụ kinh doanh có điều kiện, do đó trong quá trình làm nghề kiểm định, đăng kiểm viên (ĐKV) phải đáp ứng quy định đặc thù để duy trì hiệu lực của giấy chứng nhận đăng kiểm viên.

“Người trực tiếp thực hiện kiểm định xe ô tô tại các trung tâm đăng kiểm phải được Cục Đăng kiểm VN cấp giấy chứng nhận ĐKV. Giấy chứng nhận ĐKV có hiệu lực trong 36 tháng, trường hợp ĐKV không trực tiếp thực hiện kiểm định xe hoặc làm không làm công tác hướng dẫn, đánh giá nghiệp vụ ĐKV từ quá 12 tháng trở lên, giấy chứng nhận ĐKV không còn giá trị và bị thu hồi. Khi đó, phải trải qua quy trình kiểm tra, đánh giá để được cấp giấy chứng nhận ĐKV mới”, đại diện lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới (Cục Đăng kiểm VN) thong tin.

Cũng theo đại diện này, trường hợp ĐKV bị thất nghiệp hoặc đã được cấp giấy chứng nhận ĐKV nhưng chưa có việc làm quá 12 tháng vẫn phải thi lại mới được tiếp tục được cấp thẻ hành nghề đăng kiểm.

Trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo một số trung tâm đăng kiểm phía Bắc cho biết, hầu hết các trường hợp người học nghề đăng kiểm viên đều tìm được đơn vị đăng kiểm trước khi đi học lấy giấy chứng nhận đăng kiểm. Các doanh nghiệp cũng thường tuyển người, cử đi học lấy giấy chứng nhận đăng kiểm trong quá trình đầu tư trung tâm đăng kiểm. Cũng có một số trường hợp ĐKV phải chờ việc trong thời gian dài nhưng duy trì hiệu lực giấy chứng nhận nghề bằng cách xin làm ngắn hạn, tạm thời cho một số trung tâm đăng kiểm.

Hiện cả nước có khoảng 1.800 đăng kiểm viên xe ô tô. Theo quy định hiện hành, ĐKV được kiểm định một phần hoặc toàn bộ các công đoạn của một xe cơ giới. Trường hợp một ĐKV kiểm định toàn bộ xe trên một dây chuyền đăng kiểm, mỗi ngày (8 giờ làm việc) chỉ được kiểm định tối đa 20 xe. Trường hợp nhiều đăng kiểm viên cùng kiểm tra một xe, số lượng xe không quá 20 lần số đăng kiểm viên (ví dụ 3 đăng kiểm viên chỉ được kiểm tra và ký kết luận kiểm định tối đa 60 xe).