Liên hiệp HTX Phát triển và quản lý chợ Việt Nam được Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang cấp giấy phép hoạt động số 2007000006 ngày 28/10/2018 với 4 xã viên sáng lập là:

   + Hợp tác xã đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An

   + Công ty TNHH xây dựng Hải Âu

   + Hợp tác xã đầu tư, xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An – Đô Lương

  + Hợp tác xã đầu tư, xây dựng thương mại và dịch vụ Thanh Nhật

Liên hiệp HTX có vốn đăng ký điều lệ là 100 tỷ đồng với 36 ngành nghề đăng ký kinh doanh. Người đại diện pháp luật là ông Dương Văn chiến. Chức vụ; Chủ tịch HĐQT

 

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Hải An I, đường Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Đt: 0912.393.740