Hợp tác xã Hải An - Công ty Xây dựng Hải Âu

HTX Hải An

Thư ngỏ

Ngày đăng: 02 - 06 - 2018
Ông Dương Văn Chiến, Chủ tịch Liên hiệp HTX Phát triển và Quản lý chợ Việt Nam 23 năm thời gian chưa phải là dài nhưng cũng đủ để HTX Hải An – Công ty xây dựng Hải Âu (Hải...