I. Dự án tại tỉnh Quảng Ninh:

 1.1.Dự án chợ Cái Dăm, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long:

 • Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số: 22.121.000.228 ngày 10/04/2013;
 • Giấy chứng nhận QSDĐsố: BI 462199 ngày 20/07/2012. 

II Dự án tại tỉnh Bắc Ninh:

 2.1.Dự án đầu tư XD, QL& KT Bến xe khách kết hợp KD DVTH, Dịch vụ đăng kiểm phương tiện GTCG đường bộ và nhà ở cho thuê tại thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ:

 • Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số : 21.121.000.427 ngày 01/06/2015;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ số: BE 894129 ngày 12/08/2011.

2.2.Dự án đầu tư XD, QL& KT chợ trung tâm huyện Lương Tài:

 • Văn bản chấp thuận dự án đầu tư số 57/CV-UBND ngày 27/04/2007;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ số: AN192738 ngày 28/07/2008.

2.3.Dự án đầu tư chợ Trung tâm thị trấn Phố Mới

 • Văn bản chấp thuận dự án đầu tư số 200/CV-UBND ngày 20/04/2007;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ số: AH 406655 ngày 10/08/2007.

2.4.Dự án đầu tư chợ Trung tâm (chợ Ngụ), xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình:

 • Văn bản chấp thuận dự án đầu tư số 377/CV-UBND ngày 24/10/2007;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ số: AN 192733 ngày 28/07/2008.

2.5.Dự án đầu tư chợ Trung tâm thị trấn Gia Bình:

 • Văn bản chấp thuận dự án đầu tư số 470/KH-XDCB ngày 30/06/2006;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ số AH 406655 ngày 29/08/2007.

2.6.Dự án đầu tư xây dựng sở hữu kinh doanh chợ Đầu mối nông sản Bắc Ninh, thôn Khả Lễ, xã Võ Cường.(Đang triển khai đầu tư)

2.7.Dự án đầu tư xây dựng, sở hữu kinh doanh chợ Yên Mẫn, phường Kinh Bắc. (Đang triển khai đầu tư)

2.8.Dự án đầu tư xây dựng, sở hữu kinh doanh chợ Nhớn, phường Tiền An, TP Bắc Ninh.(Đang triển khai đầu tư).

 III. Dự án tại tỉnh Hải Dương:

 3.1.Dự án chợ Phú Yên tại phường Trần Phú:

 • Giấy chứng nhận đầu tư số: 04.121.000.757 ngày 10 tháng 04 năm 2015.

3.2.Dự án chợ đầu mối Sao Đỏ, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh(Đang triển khai đầu tư).

3.3.Dự án chợ Cháy, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà (Đang triển khai đầu tư).

3.4.Dự án chợ tại xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà (Đang triển khai đầu tư).

3.5.Dự án chợ Trung tâm huyện Ninh Giang (Đang triển khai đầu tư).

 IV. Dự án tại tỉnh Bắc Giang:

4.1.Dự án đầu tư xây dựng QL&KT chợ Hà Vị:

 • Văn bản chấp thuận dự án đầu tư số 361/CV-CT ngày 18/03/2005;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ số AE 868734 ngày 30/08/2006.

4.2.Dự án đầu tư xây dựng QL&KT chợ Song Mai:

 • Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 20.121.000.183 ngày 04/05/2011;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ số BG 246829 ngày 07/10/2011.

4.3.Dự án đầu tư xây dựng QL&KT chợ Chàng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên:

 • Giấy chứng nhận đầu tư số 20.121.000.215 ngày 16/10/2009;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ số BG 246828 ngày 07/10/2011.

4.4.Dự án đầu tư xây dựng QL&KT chợ Nghĩa Hòa, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang:

 • Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 20.121.000.349 ngày 13/03/2015;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ số BY 999285; BY 999286;BY 999287; BY 999288 ngày 29/06/2015.

4.5.Dự án đầu tư xây dựng QL&KT TT chợ Bố Hạ, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế:

 • Giấy chứng nhận đầu tư số 20.121.000.534 ngày 22/07/2014;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ số CB 806000 ngày 19/01/2016.

4.6.Dự án đầu tư xây dựng QL&KT Trung tâm đăng kiểm PTGTCGĐB Hải An I, thôn Đa Mai, phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang:

 • Giấy chứng nhận đầu tư số 20.121.000.553 ngày 15/09/2014;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ số CB 8055916 ngày 17/11/2015.

4.7.Dự án đầu tư xây dựng QL&KT Trung tâm Thương mại DVTH Hải An I:

 • Giấy chứng nhận đầu tư số 121.000.521 ngày 12/06/2014;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ sốCB 805996 ngày 14/01/2016.

4.8.Dự án đầu tư xây dựng QL&KT Trung tâm Thương mại DVTH Hải An II:

 • Giấy chứng nhận đầu tư số 121.000.520 ngày 12/06/2014;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ số CB 805997 ngày 14/01/2016.

4.9.Dự án đầu tư xây dựng QL&KT Trung tâm Thương mại DVTH Hải An III:

 • Giấy chứng nhận đầu tư số 121.000.530 ngày 12/06/2014;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ sốCB 805998 ngày 14/01/2016.

4.10.Dự án đầu tư xây dựng QL&KT Trung tâm Thương mại DVTH Hải An IV:

 • Giấy chứng nhận đầu tư số 121.000.519 ngày 12/06/2014;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ sốCB 805997 ngày 14/01/2016.

4.11.Dự án đầu tư xây dựng QL&KT Trung tâm Văn hóa TT Dân Tộc:

 • Giấy chứng nhận đầu tư số 121.000.522 ngày 12/06/2014;
 • Giấy chứng nhận QSDĐ sốCB 805999 ngày 14/01/2016.

 V. Dự án tại tỉnh Thái Nguyên:

 5.1.Dự án đầu tư xây dựng QL&KT chợ Dốc Hanh (Đang triển khai đầu tư).

 • Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 17.121.000.090 ngày 16/08/2015.

 VI. Dự án tại tỉnh Hà Tỉnh:

 6.1.Dự án đầu tư xây dựng QL&KT chợ Thạch Hà Tỉnh Hà Tĩnh:(Đang triển khai đầu tư).

 • Quyết định số 3972/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương dự án đầu tư, sở hữu kinh doanh Chợ Thạch Hà.

6.2.Dự án đầu tư xây dựng QL&KT chợ Giang Đình, thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. (Đang triển khai đầu tư).

 VII. Dự án tại tỉnh Nghệ An:

6.3. Đầu tư, xây dựng, sở hữu, kinh doanh chợ Đô Lương.

6.4. Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư liền kề tự xây”, nằm ngoài chỉ giới xây dựng chợ Đô Lương tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. (Đang triển khai đầu tư).

6.5. Đầu tư, xây dựng, sở hữu, kinh doanh chợ Tân Kỳ.

 CHỦ ĐẦU TƯ

 HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC CHỢ HẢI AN